trang chủ tin tức Chi tiết xe concept Lexus LF-Z Electrified tại VMS 2022

Chi tiết xe concept Lexus LF-Z Electrified tại VMS 2022

Mẫu xe ý tưởng này mang ngôn ngữ thiết kế mới, công nghệ xe điện và hệ thống hỗ trợ lái của Lexus trong tương lai.

 
Lexus LF-Z Electrified anh 1
 
 
Lexus LF-Z Electrified anh 2
 
 
Lexus LF-Z Electrified anh 3
 
 
Lexus LF-Z Electrified anh 4
 
 
Lexus LF-Z Electrified anh 5
 
 
Lexus LF-Z Electrified anh 6
 
 
Lexus LF-Z Electrified anh 7
 
 
Lexus LF-Z Electrified anh 8
 
 
Lexus LF-Z Electrified anh 9
 
 
Lexus LF-Z Electrified anh 10

(Theo zingnew)