trang chủ tin tức Top 10 xe Audi cũ đáng mua nhất thế giới

Top 10 xe Audi cũ đáng mua nhất thế giới

HotCars phân tích tất cả các mẫu xe Audi đã qua sử dụng và đánh giá chúng dựa trên xếp hạng chất lượng và độ tin cậy của JD Power cũng như ước tính chi phí bảo trì CarEdge và RepairPal.

Top 10 xe Audi cũ đáng mua nhất thế giới năm 2024- Ảnh 1.

1. Audi A6 2010 (89/100): Điểm chất lượng 89/100, chi phí bảo trì hàng năm 828 USD (RepairPal), chi phí bảo trì trong 10 năm đầu tiên: 9.252 USD (CarEdge).

Top 10 xe Audi cũ đáng mua nhất thế giới năm 2024- Ảnh 2.

2. Audi A4 2013 (87/100): Điểm chất lượng 87/100, chi phí bảo trì hàng năm 828 USD (RepairPal), chi phí bảo trì trong 10 năm đầu tiên: 9.054 USD (CarEdge).

Top 10 xe Audi cũ đáng mua nhất thế giới năm 2024- Ảnh 3.

3. Audi A5 2015 (87/100): Điểm chất lượng 87/100, chi phí bảo trì hàng năm 827 USD (RepairPal), chi phí bảo trì trong 10 năm đầu tiên: 8.687 USD (CarEdge).

Top 10 xe Audi cũ đáng mua nhất thế giới năm 2024- Ảnh 4.

4. Audi A7 2016 (85/100): Điểm chất lượng 85/100, chi phí bảo trì hàng năm 1.185 USD (RepairPal), chi phí bảo trì trong 10 năm đầu tiên: 9.824 USD (CarEdge).

Top 10 xe Audi cũ đáng mua nhất thế giới năm 2024- Ảnh 5.

5. Audi Q3 2015 (85/100): Điểm chất lượng 85/100, chi phí bảo trì hàng năm 885 USD (RepairPal), chi phí bảo trì trong 10 năm đầu tiên: 11.843 USD (CarEdge).

Top 10 xe Audi cũ đáng mua nhất thế giới năm 2024- Ảnh 6.

6. Audi A7 2014 (85/100): Điểm chất lượng 85/100, chi phí bảo trì hàng năm 1.283 USD (RepairPal), chi phí bảo trì trong 10 năm đầu tiên: 9.824 USD (CarEdge).

 
 
 
Top 10 xe Audi cũ đáng mua nhất thế giới năm 2024- Ảnh 7.

7. Audi A4 2018 (85/100): Điểm chất lượng 85/100, chi phí bảo trì hàng năm 739 USD (RepairPal), chi phí bảo trì trong 10 năm đầu tiên: 9.054 USD (CarEdge).

Top 10 xe Audi cũ đáng mua nhất thế giới năm 2024- Ảnh 8.

8. Audi A3 2023 (84/100): Điểm chất lượng 84/100, chi phí bảo trì hàng năm 741 USD (RepairPal), chi phí bảo trì trong 10 năm đầu tiên: 9.035 USD (CarEdge).

Top 10 xe Audi cũ đáng mua nhất thế giới năm 2024- Ảnh 9.

9. Audi A6 2016 (83/100): Điểm chất lượng 83/100, chi phí bảo trì hàng năm 1.002 USD (RepairPal), chi phí bảo trì trong 10 năm đầu tiên: 9.252 USD (CarEdge).

Top 10 xe Audi cũ đáng mua nhất thế giới năm 2024- Ảnh 10.

10. Audi A3 2016 (83/100): Điểm chất lượng 83/100, chi phí bảo trì hàng năm 746 USD (RepairPal), chi phí bảo trì trong 10 năm đầu tiên: 9.035 USD (CarEdge).

(Nguồn: https://xe.baogiaothong.vn/top-10-xe-audi-cu-dang-mua-nhat-the-gioi-nam-2024-192240330012826035.htm )